CODE Z

Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met DEmentie in het Ziekenhuis

 

Het doel van dit project is de continuïteit van zorg optimaliseren bij ongeplande opname van mensen met dementie in het ziekenhuis. Er wordt een structuur voor samenwerking en overdracht tussen eerste en tweede lijn ontwikkeld en ingevoerd en er worden afspraken gemaakt over efficiënte  communicatiemiddelen. Waar mogelijk wordt de rol van de patiënt/ mantelzorger als zelfstandige partij in het zorgproces versterkt.

Onderzoek wordt in alle fases van het project gedaan, onder aansturing van het NIVEL, om de effecten te monitoren en bij te sturen. Code Z  zal indicatoren opleveren die landelijk inzetbaar zijn voor het monitoren van de kwaliteit van zorg.

Aanleiding
In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd om de samenwerking rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren:

  • Casemanagement bij transities: doelstelling: betrokkenheid van de casemanager bij opname en verblijf in en bij ontslag uit het ziekenhuis om continuïteit in zorg te bereiken.
  • Communicatie en Organisatie op één Lijn: doelstelling: verbetering in de samenwerking tussen huisarts en casemanager en andere professionals rondom cliënten met dementie
  • EGPO: elektronisch gestructureerd patiënten overleg, een communicatietool, eerst ingezet in de regionale op één lijn projecten, vervolgens uitgebouwd naar een zelfstandig regionaal project. Naast efficiënte communicatie kan d.m.v. EGPO ook de patiënt/ mantelzorger meekijken en vragen stellen, het middel draagt bij aan participatie van deze doelgroep in de zorg

Naast deze projecten zijn rond ieder ziekenhuis initiatieven genomen om de overdracht tussen huisartsen en ziekenhuis voor de kwetsbare ouderen te verbeteren. Hieruit kwam het verzoek voort om dit onderwerp regionaal aan te pakken en ook de overdracht naar de specialist ouderengeneeskunde mee te nemen in hetzelfde project.

Goede afstemming en communicatie tussen professionals bij ongeplande opname in het ziekenhuis van mensen met dementie wordt nog als een belangrijke verbetering in de zorg voor deze doelgroep gezien. Project CODE Z richt zich de komende drie jaar op een model om deze zorg  te verbeteren en onderzoekt of dit model werkt. 

Factsheet Baseline meting 

Folders CODE Z

Folder voor mantelzorgers

Folder voor huisartsen

Folder voor ziekenhuizen

Contactpersoon: Rolien de Jong en Willeke Glas