App Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o.

In de app 'Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o.' vindt u alle transmurale werkafspraken en regionale richtlijnen uit de regio. Het doel van de app is het bevorderen van kennisdeling in de regio.

De basis voor het maken van transmurale werkafspraken is het Regionale Zorgpad dat ontwikkeld is door Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.  

Werkafspraken
Alle werkafspraken zijn (ook offline) beschikbaar via smartphones en tablets waardoor ze overal en op elk moment door zorgverleners geraadpleegd kunnen worden. Ook bij patiënten die geen internet hebben. Denk bijvoorbeeld aan de wijkverpleegkundige die bij de cliënt thuis komt en geen werkafspraak bij de hand heeft. De wijkverpleegkundige kan op dat moment de werkafspraak op zijn/haar smartphone of tablet er bij pakken.

Nieuws
Naast alle werkafspraken die door zorgverleners zijn gemaakt, vindt u ook de nieuwsbrieven die door Stichting Transmurale Zorg worden uitgegeven terug in de app.

Smoelenboek
In het smoelenboek kunnen huisartsen en medisch specialisten in regio Haaglanden contactgegevens (inclusief foto) met elkaar delen. Hierdoor kunnen zij elkaar via korte lijnen benaderen.

Huisartsen en medisch specialisten kunnen een inlogaccount aanvragen bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. via info@transmuralezorg.nl.

FMCC
Regio Haaglanden is de achtste regio in Nederland die werkt met een dergelijke app. Via www.fmcc.nl, de koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra (MCC’s) en transmurale centra, kunnen werkafspraken ook tussen verschillende regio’s gedeeld worden.

U kunt de app downloaden in de App Store of via Google Play.

  • App Store: zoek op ‘Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o.’
    Download de App in de Appstore
  • Google Play: zoek op ‘Werkafspraken Den Haag e.o.’
    Download de app in de Playstore

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de app? Neem dan contact op met Heleen van Milligen, heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl.

FLYER