Formele-informele zorg

Het thema 'Communiceren tussen zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger en zorgverlener' staat op de agenda van diverse transmurale ketens en netwerken. Kennis delen en het ontwikkelen van tools zijn de doelen van deze activiteit.

Van 2011 t/m 2014 hebben we in de regio gewerkt vanuit het Haags Mantelzorgakkoord met het thema 'Samen Zorgen'. Meer informatie hier over vindt u onder 'Mantelzorg'.

De zorgverleners in de regio hebben de volgende onderwerpen neergelegd om te bespreken in het kader van de verbinding tussen formele en informele zorg:

  • Betere bekendheid van het aanbod van vrijwilligersorganisaties bij hulpverleners.
  • Kennis delen over het matchen van zorgvrijwilligers bij de juiste mantelzorger/cliënt.
  • Aandacht voor hoe de vrijwilligersorganisaties vorm geven aan de kwaliteit van hun de vrijwilligers.
  • De impact die zorgverleners ervaren over de toename van de inzet van vrijwilligers.
  • De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in de zorgsetting vergt een nieuwe benadering.
  • Hoe ga je als hulpverlener met mantelzorgers en vrijwilligers om?
  • Kennis delen over het verlagen van de drempel voor mantelzorgers om gebruik te maken van vrijwilligerszorg om overbelasting te voorkomen.
  • Hoe breng je het aanbod van vrijwilligers voor het voetlicht van de mantelzorger zodat ook zij er gebruik van gaan maken?

Contactpersoon: Heleen van Milligen