Transmurale Regionale Informatie Overdracht (TRIO)

Project TRIO (transmurale regionale informatie overdracht) is van start gegaan! Naar aanleiding van een rapport van de IGZ over de overdracht van informatie bij kwetsbare ouderen, hebben de bestuurders van zorgorganisaties in de Haagse regio besloten deze overdracht samen aan te pakken en voor de toekomst goed te regelen.

In de eerste fase van project TRIO worden momenteel (voorjaar 2016) inventarisatiegesprekken gevoerd om de knelpunten bij de overdracht te identificeren. Vertegenwoordigers van verschillende zorgsectoren denken mee om de belangrijkste actiepunten voor TRIO vast te stellen. Als afsluiting van deze fase zal een denktankbijeenkomst met alle vertegenwoordigers een definitief actieplan vaststellen, met aandacht voor zowel de medische-, verpleegkundige- en medicatieoverdracht.

Contactpersoon: Rolien de Jong