Paramedisch Netwerk NAH

Doel van dit netwerk is het ontwikkelen van regionale afspraken over kwaliteitseisen paramedici NAH. Tijdens netwerkbijeenkomsten in maart en mei 2017 zijn afspraken gemaakt over wat goede paramedische zorg is en op welke manier deze afspraken doorontwikkeld worden. Medisch specialisten verwijzen graag naar paramedici die aantoonbare kennis en kunde hebben in het behandelen van mensen met NAH. 

Zie bijgaand overzicht met gekwalificeerde fysiotherapeuten neurologie en bijgaand overzicht met gekwalificeerde ergotherapeuten in de regio Haaglanden. 

De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. faciliteert de stappen in het maken van regionale afspraken.