Fibromyalgie

Zorgverleners die mensen met fibromyalgie behandelen, hebben zich verenigd in het netwerk fibromyalgie. Het gaat hierbij onder meer om reumaconsulenten, fysiotherapeuten, revalidatieartsen en psychologen. Dit netwerk deelt kennis met elkaar in een jaarlijkse bijeenkomst.

Resultaten
Het netwerk heeft afspraken gemaakt over hoe de verwijsstructuur het beste vorm kan krijgen.

Contactpersoon: Monique Bergsma


"Door dit netwerk heb ik veel meer inzicht gekregen welke collega's fybromyalgiepatiënten zien en wat ze voor iemand kunnen doen. Daardoor kan ik een patiënt beter verwijzen." (reumaconsulent)