Niet-aangeboren Hersenletsel

Regionaal Zorgprogramma THL voor Volwassenen 

In 2015 is gestart met de implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. In de Zorgstandaard wordt beschreven welke zorg op welke moment geleverd zou moeten worden. Het netwerk beschrijft in het Regionale Zorgprogramma THL wie welke zorg op welk moment levert en hoe dit gebeurt. 

Het Regionale Zorgprogramma THL vindt u hier.
Een infographic van het Regionale Zorgprogramma THL vindt u hier.

 

Implementatie Landelijke Zorgstandaard THL voor Kinderen en Jongeren in de regio (2016-2018)

n 2016 is gestart met de implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen en Jongeren. In de Zorgstandaard wordt beschreven welke zorg op welke moment geleverd zou moeten worden. Het netwerk beschrijft in het Regionale Zorgprogramma THL Kinderen en Jongeren wie welke zorg op welk moment levert en hoe dit gebeurt. 

Het Regionale Zorgprogramma THL Kinderen en Jongeren vindt u hier.
Het Regionale Zorgpad THL Kinderen en Jongeren vindt u hier.Website: www.nahlokethaaglanden.nl

In 2016 heeft het netwerk een website ontwikkeld voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Op deze website vind je informatie over de verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten in regio Haaglanden. 

De website wordt beheerd door Sophia Revalidatie.

Contactpersoon: Heleen van Milligen

"Samenwerking is van levensbelang voor de zorginstellingen en de cliënten. Gelukkig neemt Transmurale Zorg deze rol op zich." (manager)