Project Netwerksamenwerking rond diagnose dementie

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het rapport “Netwerksamenwerking rond diagnose dementie”. Afgelopen maand zijn we gestart met voorbereidingen voor de opvolging van het project. In verschillende gebieden binnen de regio Haaglanden willen we met mensen met dementie, mantelzorgers, huisartsen, POH ouderen, WMO wijkteams en adviseurs, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie gezamenlijk werken aan oplossingen voor de in het rapport beschreven knelpunten.

De vier speerpunten hierin zijn:
• Samenwerkingsafspraken over wie de regierol heeft in welke situaties.
• Samenwerkingsafspraken over wie welke activiteiten rondom iemand met dementie uitvoert.
• Samenwerkingsafspraken over de definitie van ‘Generalistisch waar het kan en specialistisch waar het moet’.
• Samenwerkingsafspraken over de positionering van de casemanager dementie.

Dit zal al snel raken aan communicatiethema’s zoals multidisciplinaire overleggen en informatiesystemen. We richten de projecten eerst lokaal om vervolgens de ontwikkelde samenwerkingsafspraken in de breedte van de hele regio toe te passen en te ondersteunen door communicatiestructuren. Momenteel worden de plannen van aanpak afgestemd en wachten we het wel/niet toekennen van de subsidie hiervoor af.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl