Programma Palliatieve Zorg

Regionale uitwerking van Nationaal Programma Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van een levensbedreigende ziekte. Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor deze patiënten en hun naasten verbeteren? Stichting Transmurale Zorg heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht gekregen om hieraan te werken binnen de regio Haaglanden. Dat doen we met een groot netwerk aan zorgpartijen, verenigd in het open samenwerkingsverband Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren, is in 2014 een Nationaal Programma Palliatieve Zorg gestart. De overheid investeert met dit meerjarenprogramma tot 2020 ruim 50 miljoen euro in de palliatieve zorg. Het doel van het programma is om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten de juiste zorg en ondersteuning te bieden. De uitwerking van dit programma vindt plaats in 66 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is een van deze netwerken. Meer informatie vindt u hier.

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliactief (Nederlandse Vereniging voor Professionele Palliatieve Zorg) hebben in 2017 het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland gepubliceerd. Dit Kwaliteitskader draagt bij aan een eenduidig, landelijk beleid waarin de wensen en zorgvragen van patiënten en hun naasten uitgangspunt vormen voor de zorg. Daarbij gaat het om wensen en vragen op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied. Meer informatie over het kwaliteitskader vindt u hier.

Betrokken partijen
We vormen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden met ziekenhuizen, VVT-instellingen, welzijnsinstellingen, hospices, huisartsen, GGZ-instellingen en vrijwilligers uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer.

Ambitie Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Binnen het netwerk werken we aan de volgende zaken:

  • We zetten in op een nog betere organisatie en coördinatie van de regionale palliatieve zorg.
  • We zoeken mogelijkheden om de palliatieve zorg te verbeteren op basis van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.
  • We informeren stakeholders over nieuwe ontwikkelingen.
  • We signaleren knelpunten in de keten en faciliteren projecten, bijvoorbeeld rond deskundigheidsbevordering.

Initiatieven Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
We organiseren en faciliteren de volgende initiatieven. Klik op het initiatief voor meer informatie:

Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden – DWO
Zorgverleners die informatie of advies nodig hebben over zorg aan patiënten in de palliatieve fase, kunnen terecht bij de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden – DWO (Delft, Westland, Oostland). Meer informatie en contactgegevens vindt u hier.

Meer informatie Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden
Wilt u meer weten over palliatieve zorg in de regio Haaglanden?

De netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Haaglanden is Sven Zeilstra. U bereikt hem via sven.zeilstra@transmuralezorg.nl.

Kennisbank over programma palliatieve zorg

Relevante nieuwsberichten