Programma dementie

Meer focus op de mens met dementie en minder op de patiënt: dat is de gedeelde ambitie van zorgpartijen binnen de regio Haaglanden als het gaat om dementiezorg. Hoe creëren we meer samenhang, continuïteit en kwaliteit in het zorgaanbod, zodat mensen langer en goed ondersteund thuis kunnen blijven wonen? Daartoe vormt Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. met een groot netwerk aan zorgpartijen uit de regio Haaglanden sinds 2008 het Netwerk Dementie Haaglanden.

Landelijke samenwerking

Dementie Netwerk Nederland (DNN) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van dementiezorg. Het doel is versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen. De missie is de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met dementie en hun naasten. Dit doen zij door krachten te bundelen, met een speciale rol voor de casemanager dementie. Dementie Netwerk Nederland geeft samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen door te verbinden, te versnellen, te verdiepen en te verbreden.

Zorgstandaard Dementie 2020
Een samenhangende benadering voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de Zorgstandaard Dementie. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee de netwerken dementie om de dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal.

Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder vallen vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties. De Zorgstandaard Dementie 2020 vervangt de vorige uit 2013.

De zorgstandaard draagt bij aan een eenduidig, landelijk beleid waarin de wensen en zorgvragen van cliënten en hun naasten uitgangspunt vormen voor de zorg. Daarbij gaat het om wensen en vragen op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied. Meer informatie over de zorgstandaard vindt u hier.

Initiatieven dementiezorg in regio Haaglanden
We organiseren en faciliteren diverse initiatieven die bijdragen aan betere dementiezorg. Klik op het onderwerp voor bijbehorende initiatieven:

Bereikbaarheidsgegevens casemanagers dementie Haaglanden
De bereikbaarheidsgegevens van de casemanagers dementie kunt u vinden in de kennisbank. 

Betrokken partijen
We vormen het Netwerk Dementie Haaglanden met VVT-instellingen, ziekenhuizen, eerstelijnsinstellingen, welzijnsinstellingen, informele zorgpartijen en GGZ-instellingen uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg en Wassenaar. De adviesraad bestaat uit zorgverzekeraars, de aangesloten gemeenten en Alzheimer Haaglanden.

Wenst uw organisatie deel te nemen aan het Netwerk Dementie Haaglanden? Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Netwerk Dementie Haaglanden? Neem gerust contact op met programmaleider Marleen Quakkelaar, via 06-29205979 of marleen.quakkelaar@transmuralezorg.nl

Kennisbank over programma dementie

Relevante nieuwsberichten

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl