Jaarplan Dementie 2023

In 2022 hebben vertegenwoordigers van alle stakeholders input gegeven voor het jaarplan 2023.
Dit jaarplan is onderverdeeld in vijf ambities:

1. vroegtijdige zorgplanning,
2. eigen regie en samen beslissen,
3. kwaliteit van dementiezorg
4. transmurale samenwerking en
5. doorontwikkeling netwerk dementie haaglanden.

Om de vijftien projecten die zijn verdeeld onder de ambities vorm te geven, zijn werkgroepen samengesteld. Hiervoor hebben de leden van het netwerk zich met veel enthousiasme opgegeven. Vanaf februari gaan de werkgroepen van start en hopen wij op mooie uitkomsten waarmee we de dementiezorg naar een hoger niveau kunnen tillen.

U treft het jaarplan 2023 aan als bijlage in dit bericht.