Programma preventie

De beste zorg, is de zorg die niet geleverd hoeft te worden. Als mensen op tijd de juiste weg vinden om gezondheidsproblemen en zorgvragen te voorkomen, scheelt dat niet alleen geld maar ook heel veel ziektelast in de maatschappij.

Naarmate de vergrijzing vordert, is de verwachting dat de zorgvraag toeneemt terwijl het aantal beschikbare handen aan het bed afneemt. Er zijn veel initiatieven om de beschikbare zorg zo effectief mogelijk in te zetten, maar een focus op preventie is onontbeerlijk. Daarom is in de Meerjarenagenda van Vereniging Transmurale Zorg ook gekozen voor het thema preventie als vijfde pijler van de vereniging.

Het programma preventie zal zich richten op het bevorderen van de gezondheidsvaardigheden van burgers, het beter toegankelijk maken van het bestaande aanbod aan preventieve zorg en/of nieuwe projecten in het kader van preventie. In het vierde kwartaal van 2022 worden gesprekken gevoerd met stakeholders in de eerste en nulde lijn, om tot een programmainvulling te komen. Naar verwachting wordt dit in de eerste helft van 2023 verder uitgewerkt.

Het project de Transmurale Zorgbrug richt zich op preventie van zorgvragen en ziekte na ontslag uit het ziekenhuis. Dit is een specifiek voorbeeld van een interventie die zich al bewezen heeft, zowel landelijk als in de Haagse regio. De meeste artikelen hieronder gaan over de Zorgbrug, omdat dit project al in 2018 geintroduceerd is.

Kennisbank over preventie