Zorgbrug zomer 2019

In de bijlage vindt u een factsheet over de stand van zaken met de Haagse Transmurale Zorgbrug per augustus 2019.