Telefoon

070-7000077

E-mail

info@transmuralezorg.nl

De contactgegevens van de medewerkers vindt u hieronder.

Sociale media

Twitter: @transmuralezorg
LinkedIn: @transmuralezorg

Bezoek- en Correspondentieadres

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Medewerkers

❓ Wist je dat… wij vorige week onze eerste webinar hebben georganiseerd?

Een online bijeenkomst om ervaringen uit crisistijd te bespreken en vooruit te kijken naar toekomstige zorg en welzijn.

Zie: https://lnkd.in/ecwEbYS

#samenwerking #verbinden #corona #transmuralezorg

📆 Donderdag 16 juli 2020 - Casuïstiekbespreking over dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding

Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen, is het mogelijk om deze bijeenkomst op locatie te organiseren.

Zie voor meer informatie https://transmuralezorg.nl/nieuws/casuistiekbespreking-voor-verpleegkundigen-2/

🚩 Nog slechts één week de tijd om te reageren! 📝

Bekijk de link in onderstaand bericht voor meer informatie.

Load More...