Telefoon

070-7000077

E-mail

info@transmuralezorg.nl

De contactgegevens van de medewerkers vindt u hieronder.

Sociale media

Twitter: @transmuralezorg
LinkedIn: @transmuralezorg

Bezoek- en Correspondentieadres

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Medewerkers

In het nieuws is 16 februari j.l. veel aandacht geweest voor geestelijk verzorgers en de impact die zij ervaren op de werkzaamheden door de coronacrisis. In het journaal, een reportage en de radio vertellen zij hierover.
https://nos.nl/artikel/2368894-geestelijk-verzorgers-zien-mensen-stilvallen-even-ontsnappen-gaat-niet.html

❓ Wist je dat... in januari de laatste officiële kwartaalrapportage Point is gemaakt. Na een geslaagde pilot medio 2020 is er een regionaal besluit genomen om over te stappen naar Zorgdomein voor het verwijzen vanuit de Ziekenhuizen naar VVT-instellingen.

Geestelijk verzorger sluit aan bij de netwerkbijeenkomst van Casemanagers Dementie over omgaan met de blijvende gevolgen van dementie.

https://transmuralezorg.nl/nieuws/samenwerking-programma-dementie-en-geestelijke-verzorging-thuis/

Load More...