Telefoon

070-7000077

E-mail

info@transmuralezorg.nl

De contactgegevens van de medewerkers vindt u hieronder.

Sociale media

Twitter: @transmuralezorg
LinkedIn: @transmuralezorg

Bezoek- en Correspondentieadres

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Medewerkers

De AIV is een middel wat ingezet kan worden in de samenwerking tussen huisarts en thuiszorg. Deze en meer tips voor de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige zijn te lezen in de ‘Handreiking samenhangende zorg in de eerste lijn’.

https://lnkd.in/d6gkMfK

❓ Wist je dat... je zelf het dementieproces kan vertragen? Dementie is in maar liefst 30% van de gevallen te voorkomen door een gezonde levensstijl: gezond eten, voldoende bewegen en de hersenen prikkelen. #preventie #dementie

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 3 december online gesproken met vertegenwoordigers van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) over hun werk en de impact van de coronapandemie.

https://transmuralezorg.nl/nieuws/koning-spreekt-met-geestelijk-verzorgers/

#geestelijkeverzorging #transmuralezorg

Load More...