Telefoon

070-7000077

E-mail

info@transmuralezorg.nl

De contactgegevens van de medewerkers vindt u hieronder.

Sociale media

Twitter: @transmuralezorg
LinkedIn: @transmuralezorg

Bezoek- en Correspondentieadres

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Medewerkers

12 november is de campagne gestart rondom Advance Care Planning (ACP). Door heel Den Haag hangen posters om mensen aan te sporen het gesprek aan te gaan over hun levenseinde.

https://transmuralezorg.nl/nieuws/campagne-advance-care-planning-gestart/

#proactievezorgplanning #advancecareplanning

💡 Ter inspiratie…

Het #informatieberaad #zorg, #VIPP #Programma’s, #Twiin, #Mitz, etc etc. Wat zijn dit voor programma’s en overlegstructuren, en hoe verhouden deze zich met elkaar?

https://www.linkedin.com/posts/transmuralezorg_informatieberaad-zorg-vipp-activity-6732636831684333568-8Oly

❕❓ Wist je dat… deze week het jaarlijkse Deltaplan #Dementie Event plaatsvindt?

Het Deltaplan Dementie loopt na 8 jaar af. Benieuwd naar de opbrengsten? Bekijk de video of https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6730126882634821632

https://www.youtube.com/watch?v=73gLS08P_EQ&feature=emb_logo

Load More...