Telefoon

070 700 0077

E-mail

info@transmuralezorg.nl

De contactgegevens van de medewerkers vindt u hieronder.

Sociale media

LinkedIn: @transmuralezorg

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Medewerkers