Programma Goede doorstroming in de keten

De druk op de acute zorg keten neemt toe en de verwachting is dat de druk de komende 10-20 jaar alleen maar verder toeneemt. Daarom is  besloten om gezamenlijke knelpunten en wensen rondom acute zorg op te pakken, omdat deze invloed hebben op de gehele sector.

Binnen het programma ‘Goede doorstroming in de keten’ vallen verschillende ambities.

  • De juiste acute zorg op de juiste plek
  • Optimalisatie van het vervoer tussen de ketenpartners bij acute zorg
  • Transmurale samenwerking

De exacte invulling van het programma is nog in ontwikkeling. Meer informatie volgt.

Meer informatie over Goede doorstroming in de keten
Wilt u meer weten over het Programma Goede doorstroming in de keten in de regio Haaglanden? De projectleider is Jessica Suijker. U bereikt haar via Jessica.Suijker@transmuralezorg.nl.