RSO Haaglanden

Goede overdracht en samenwerking tussen zorgpartijen zijn sleutels tot nog betere zorg voor de patiënt.

Projecten rondom technische oplossingen die de zorgcommunicatie bevorderen en informatie-uitwisseling van en tussen betrokken leden van VTZ zijn te vinden op onze website onder Programma Zorg-ICT.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over RSO Haaglanden? Neem gerust contact op met Odette Tirion of Inge Stollman.

 

#European Health Data Space – EHDS

#Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg – Wegiz

#Unieke Zorgverlener Identificatie – UZI

#Integraal Zorgakkoord – IZA