RSO Haaglanden
Goede overdracht en samenwerking tussen zorgpartijen zijn sleutels tot nog betere zorg voor de patiënt.

Projecten rondom technische oplossingen die de zorgcommunicatie bevorderen en informatie-uitwisseling van en tussen betrokken leden van VTZ zijn te vinden op onze website onder Programma Zorg-ICT.

Meer informatie
Wilt u meer weten over RSO Haaglanden? Neem gerust contact op met Saba Anwar (saba.anwar@transmuralezorg.nl) of Inge Stollman (inge.stollman@transmuralezorg.nl).

 

European Health Data Space – EHDS

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg – Wegiz

Unieke Zorgverlener Identificatie – UZI

Integraal Zorgakkoord – IZA