Programma Zorg-ICT

Elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan goede en veilige zorg voor de patiënt/cliënt en verlicht de werkdruk van zorgverleners. Op basis van de behoeften van zorgprofessionals faciliteert VTZ om de digitaal ondersteunde werkprocessen te verbeteren. Het programma Zorg-ICT is gekoppeld aan andere VTZ-programma’s.

1. Het project Multidisciplinaire zorg thuis voor kwetsbare oudere mogelijk maken maakt mogelijk dat huisartsen, wijkverpleegkundigen en apotheek goed geïnformeerd zijn over elkaars bevindingen en beleid. Het doel van gegevensuitwisseling is op een eenvoudige manier informatie te delen tussen 1e lijns zorgprofessionals. De burger hoeft zo minder te herhalen en kan erop vertrouwen dat de bevindingen van de ene zorgverlener bekend zijn bij de andere.

2. Het project Inzage dossier 1 ½ lijns en 2e lijns door 1e lijn houdt in dat huisartsen inzage krijgen in lab uitslagen, pathologie-uitslagen, radiologie-uitslagen en microbiologie en correspondentie van de ziekenhuizen en anderhalve lijns diagnostiek, en vice versa. Apothekers krijgen inzage in lab uitslagen. Het doel van inzage dossier 1,5 en 2e lijn door zorgaanbieders uit de 1e lijn, is op een eenvoudige manier informatie te delen. De burger kan erop vertrouwen dat de bevindingen van de ene zorgverlener bekend zijn bij de andere.

3. Het project Faexit houdt in dat het gebruik van de fax door zorginstellingen nog niet volledig is beëindigd. De zorgaanbieders kunnen worden ondersteund door het programma Faexit, dat wordt bekostigd door Zorgverzekeraars Nederland. Het doel is om het gebruik van de fax in de zorg tot nul te reduceren. Uiterlijk eind 2024 is de fax in de regio afgeschaft wat een prettiger werkbeleving voor de professionals zal zijn. Dit zal veiliger en betrouwbaarder zijn voor de burger.

Binnen het programma Zorg-ICT pakken we nu een aantal projecten op waar professionals en burgers beter van worden. Ondertussen gebeurt er op dit onderwerp ook heel veel op landelijk niveau. Periodiek bekijken we of we met onze activiteiten nog aansluiten op de landelijke bewegingen en er voldoende coherentie zit tussen onze activiteiten.

Ook gaan we ICT-componenten van de andere programma’s binnen VTZ aanpakken. Het programma Goede doorstroming in de keten is er één van. Hierin optimaliseren we de verwijsstroom van huisarts en ziekenhuizen naar de VVT en GGZ. Het is een interactie tussen ziekenhuizen, 1e lijn, VVT’s en GGZ.

En de gegevensuitwisseling tussen huisartsen – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp. Dit is een interactie tussen (ambulance)vervoer, ziekenhuizen en 1e lijn.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de projecten Zorg-ICT? Neem gerust contact op met projectleiders Saba Anwar (Saba.Anwar@transmuralezorg.nl), Inge Stollman (Inge.Stollman@transmuralezorg.nl) of Willeke Glas (Willeke.Glas@transmuralezorg.nl).

Kennisbank over Zorg en ICT

Relevante nieuwsberichten