Zorg en ICT

ICT vormt een belangrijk onderdeel van ketensamenwerking. Hoe kunnen we techniek inzetten om zorgpartijen beter te laten samenwerken? In het project Zorg en ICT onderzoeken we de mogelijkheden en komen we tot afspraken.

Welke problematiek ligt aan project Zorg en ICT ten grondslag?
We zien in de zorg een versnipperd ICT-landschap: zorginstellingen werken bijvoorbeeld met verschillende applicaties. Dat bemoeilijkt informatie-uitwisseling en samenwerking. Ook de patiënt moet uit verschillende bronnen zijn informatie halen en kan zo moeilijk regie voeren op de eigen gezondheid.

Welke verbeteringen creëren we met Zorg en ICT?
De uitdaging is: ICT vóór ons laten werken. Zodat informatiedeling eenvoudiger wordt en we efficiënter en doelmatiger samenwerken. Vanzelfsprekend met oog voor wet- en regelgeving rond gegevensuitwisseling en met oog voor de veiligheid van informatie. Project Zorg en ICT focust op twee deelprojecten:

  • Met deelproject AVG onderzoeken we of we voorkeursapplicaties kunnen selecteren voor veelvoorkomende zorginformatiestromen.
  • Met deelproject PGO onderzoeken we of we voor patiënten een centrale digitale omgeving kunnen creëren waarin zij persoonlijke gezondheidsinformatie overzichtelijk kunnen raadplegen.
  • Met deelproject Landelijk Schakelpunt (LSP) implementeren we in de regio Haaglanden een landelijk platform waarmee huisartsen en apothekers medicatie-informatie kunnen delen met andere zorgaanbieders.

Relevante nieuwsberichten