Toezicht wijkverpleging Bouwlust/Vrederust afgerond

In 2019 is de inspectie op bezoek geweest bij huisartsen en thuiszorgorganisaties in de Haagse wijken Bouwlust en Vrederust.
Uit deze bezoeken kwam begin 2020 de conclusie dat de huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar onvoldoende weten te vinden.
De partijen in de wijk hebben toen de handen ineen geslagen om deze samenwerking te verbeteren.

Op 15 december 2020, hebben zij een terugkoppeling gegeven aan de inspectie over de verbeterde samenwerking. De inspectie was enthousiast over de verbeteringen, maar concludeerde ook dat er nog meer te doen is. Daarom zijn de partijen, samen met Vereniging Transmurale Zorg, door gegaan met de zorg voor de kwetsbare ouderen in Bouwlust/Vrederust te verbeteren.

Op 21 september 2021 vond de 2e terugkoppeling aan de inspectie plaats. De inspectie gaf aan erg positief te zijn over de verbeterde samenwerking in de wijk.

Op 29 maart 2022 heeft de inspectie laten weten dat het toezicht op de wijkverpleging is afgerond. Wel zijn er nog genoeg verbeterpunten om met elkaar mee aan de slag te gaan. Lees hier de reactie van het IGJ: V2015617 Terugkoppeling IGJ belronde aanbieders wijkverpleging Den Haag B&V

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl