Regionale eindspurt LSP toestemmingen?!

Voor het digitaal opvragen van een medicatie overzicht bijvoorbeeld in het ziekenhuis of in een spoedsituatie is het nodig dat de patiënt vooraf toestemming (Opt-in) geeft aan elke zorgverlener waar hij komt. In de praktijk merken de ziekenhuizen dat dit opvragen voor een deel van de patiënten nog steeds niet mogelijk is. Huisartsen en apothekers in de regio zijn al jaren bezig met het vragen van deze toestemmingen.

Zorgverzekeraars Nederland heeft ingestemd met een verlening van de termijn voor de LSP-vergoedingen tot en met 31 december 2021. De verlening van de termijn waarvoor de vergoedingen van toepassing zijn geldt zowel voor huisartsenpraktijken als apotheken.

Bij deze een oproep aan alle apotheken en huisartsen in de regio om de komende maanden extra aandacht te geven aan de registraties van de Opt-ins. Controleer zeker bij kwetsbare patiënten of de toestemming gevraagd en geregistreerd is. Laten we met elkaar een regionale eindspurt inzetten zolang de zorgverleners hier nog een vergoeding voor ontvangen, zodat de ziekenhuizen en in geval van spoed de gegevens beschikbaar zijn. Meer informatie over de vergoedingen zijn te vinden op Termijn LSP-vergoedingen verlengd tot 1 januari 2022 | AORTA-LSP