Vergoeding apotheekzorg

De brochure ‘Zorgverzekering en apotheek’ ontwikkelt door de KNMP toont hoe Nederlandse zorgverzekeraars in 2021 omgaan met de vergoeding van apotheekzorg. Hierin staat een overzicht van welke zorgverzekeringsmerken bij welke zorgverzekeraar horen. Welke zorgverzekeringen bepalen of het medicijn van een bepaald merk geleverd moet worden. En hoe het zit met de vergoeding en verkrijgbaarheid van medische hulpmiddelen en de mogelijkheid tot een medicatiebeoordeling door de huisarts en apotheek.

Klik hier voor de brochure van de KNMP