Faexit is van start!

In 2021 is in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het gebruik van de fax in de zorg onderzocht. Daaruit bleek dat de ziekenhuizen, huisartsen en apotheken nog de grootgebruikers van de fax zijn. Zij versturen nog een veelheid aan recepten en zorginformatie via de fax naar ketenpartners. Die informatie vraagt om zorgvuldigere en veiligere alternatieven die ze vaak al in gebruik hebben, zoals Edifact, XDS en bijvoorbeeld digitale verwijzingen.
Met een minimale digitale basis kun je al afscheid nemen van de fax. Het belangrijkste doel van Faexit is om informatie minimaal digitaal en herbruikbaar uit te wisselen. Overtypen, kopiëren en inscannen is echt iets van de verleden tijd.

We zijn in de regio Haaglanden met het project Faexit begonnen, en Mike van Loef zal namens het landelijk programma ondersteunen in dit traject. Het project is al van start in vele regio’s waar wij als regio goed van kunnen leren. Verder sluiten we op deze manier aan op de landelijke ontwikkelingen op dit vlak. Momenteel is er gestart met de kwartiermakersfase waarin de inventarisatie en het opstellen van een regionaal projectplan centraal staan. Daarna zullen we starten met de implementatiefase, om uiteindelijk na een nazorgfase faxloos te zijn als regio! We zijn blij om als VTZ met dit project van start te gaan.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl