Nieuwe ronde Stimuleringsregeling E-health Thuis

Goed nieuws voor zorgorganisaties die e-health willen opschalen: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend. Eind 2021 sloot de regeling, maar gezien het grote succes ervan heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrijgemaakt.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter én meer wordt gebruikt. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Ga voor meer informatie naar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-stimuleringsregeling-e-health-thuis-set-is-heropend/