Corona maatregelen terug te zien in LSP cijfers van regio Haaglanden

Minder opvragingen vanuit de ziekenhuizen
In verband met de coronacrisis hebben de ziekenhuizen half maart moeten besluiten om de reguliere zorg af te schalen en alle aandacht te richten op de zorg van de Corona patiënten. Dit is terug te zien in het aantal opvragingen die gedaan worden van de medicatiegegevens. Als patiënten een afspraak op de polikliniek hebben wordt voor dit bezoek de actuele medicatiegegevens opgevraagd via het LSP. Nu deze bezoeken niet doorgaan is het aantal opvragingen in de regio flink gedaald.

Corona Opt-in voor huisartswaarneemgegevens
Op aandringen van InEen, LHV, NHG en de Patiëntenfederatie heeft het ministerie van VWS het juridisch mogelijk gemaakt dat de huisartsenpost en de SEH tijdelijk ook huisartswaarneemgegevens kunnen inzien van patiënten die hiervoor geen keuze hebben aangegeven. Op die manier kunnen patiënten sneller en adequater worden geholpen tijdens de coronacrisis. Sinds half april worden deze patiënten gefaseerd aangemeld met een corona opt-in bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Bij bezoek aan de SEH of huisartsenpost wordt mondeling toestemming gevraagd om deze gegevens te raadplegen. Na de coronacrisis worden de corona opt-ins teruggedraaid en zijn de gegevens van deze patiënten niet meer beschikbaar via het LSP. Of de patiënt moet in de tussentijd expliciet toestemming hebben gegeven bij de huisarts of via www.volgjezorg.nl


Sinds de coronacrisis is het percentage succesvolle opvragingen op de huisartsenpost aan het stijgen. De patiënten die worden doorverwezen door hun eigen huisarts naar de coronahuisartsenpost geven de huisarts vaak ter plekke toestemming om de waarneemgegevens te delen waardoor deze meteen opvraagbaar zijn op de post. De corona opt-ins voor de huisartswaarneemgegevens zullen dit aantal waarschijnlijk nog verder laten stijgen.

Voor vragen over het LSP in de regio kunt u contact opnemen met Inge Stollman, projectleider medicatieoverdracht en LSP.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl