Landelijke Kickstart Medicatieoverdracht uitgesteld

… maar wat kunnen we nu al regionaal oppakken om de Medicatieoverdracht te verbeteren.

De landelijke Kickstart Medicatieoverdracht is uitgesteld omdat het budget hiervoor nog niet vrijgegeven is door VWS. Helaas was dit onderdeel nog niet opgenomen in de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Maar we hoeven in de regio Haaglanden niet stil te zitten om ter voorbereiding hierop al een aantal zaken te regelen.

Vanuit STZ zijn we op zoek naar partijen die belangstelling hebben om deel te nemen aan het regionale samenwerkingsverband Medicatieoverdracht. Met de deelnemende partijen willen we voorbereidingen treffen om de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ straks regionaal te kunnen implementeren. Mocht je organisatie hier belangstelling voor hebben stuur dan een mail naar Inge.Stollman@transmuralezorg.nl

Meer informatie over de Kickstart en het landelijke programma ‘Samen voor Medicatieoverdracht’ kunt u lezen op Kickstart Medicatieoverdracht – Samen voor Medicatieoverdracht