Herstart Transmurale Zorgbrug met Kick-off bijeenkomst op 11 mei

De Transmurale Zorgbrug is in 2019 in de regio Haaglanden gestart door het Hagaziekenhuis, Florence en HWW zorg. De pilot was succesvol: kwetsbare oudere patiënten werden door de wijkverpleegkundige begeleid als zij na een ziekenhuisopname terug naar huis gingen, juist als zij geen reguliere thuiszorg nodig hadden. Door de begeleiding van de wijkverpleegkundige worden complicaties en bijvoorbeeld medicatieproblemen op tijd opgemerkt, voordat er verdere schade kan ontstaan.

In 2020 is, mede door de Covid-pandemie, de Zorgbrug op een lager pitje komen te staan. Daarom is er op 11 mei een kick-off georganiseerd waarin alle wijkverpleegkundigen die met deze methode gaan werken, voorlichting hebben gekregen door onder andere Geert Labots, klinisch geriater in het Hagaziekenhuis en Marit Pleiter, een wijkverpleegkundige van Florence die al ervaring heeft opgedaan met de Zorgbrug. Inmiddels doen naast Florence en HWW zorg ook WZH, Respect, Eykenburg en Evita mee aan dit project.

De kick-off bijeenkomst is terug te zien op Youtube, via https://www.youtube.com/watch?v=wXNoVIlWFUM.