Zorgbrug verlaagt sterftecijfer kwetsbare ouderen

Eerste Transmurale Zorgbrug in regio Haaglanden

Kwetsbare ouderen na ontslag uit het ziekenhuis een betere opvang geven en voorkomen dat ze te snel weer opgenomen moeten worden, achteruitgaan in functioneren of sterven. Dat is het belangrijkste doel van de Transmurale Zorgbrug, een nieuw samenwerkingsverband tussen Florence, HWW zorg en het HagaZiekenhuis. Vereniging Transmurale Zorg begeleidt het proces. De Transmurale Zorgbrug leidt tot minder heropnames, minder nieuwe zorgvragen en minder sterfte. Ook dalen de zorgkosten.

Een ziekenhuisopname is voor (kwetsbare) oudere mensen een ingrijpende gebeurtenis. Een onderzoeksteam onder leiding van Bianca Buurman (UvA) berekende in 2018 dat 20 procent van de ouderen binnen een maand na ontslag uit het ziekenhuis, terug is op de spoedeisende hulp. Ook zijn er veel ouderen die na een ziekenhuisopname sterven of blijvend achteruitgaan in functioneren.

Om die reden zijn op verschillende plaatsen in Nederland Transmurale Zorgbruggen ontwikkeld. In zo’n samenwerking worden kwetsbare ouderen in het ziekenhuis al geïdentificeerd. Voor hun ontslag maken zij al kennis met een wijkverpleegkundige. Ook is er een ‘warme overdracht’ van de ziekenhuisverpleegkundige naar de wijkverpleegkundige.

Vinger aan de pols

De wijkverpleegkundige komt direct na het ontslag ook thuis op bezoek en dat herhaalt zij in de weken en maanden daarna nog een aantal keer. De wijkverpleegkundige houdt een vinger aan de pols en geeft ondersteuning bij medicatiegebruik, samen doelen stellen voor de toekomst, monitoring dagelijkse handelingen, financiële situatie, polibezoek en sociale participatie. Uiteraard overlegt de wijkverpleegkundige met het ziekenhuis, de huisarts, de apotheker en andere zorg– en welzijnspartners, zodra de situatie daarom vraagt.

In Amsterdam leidde de Transmurale Zorgbrug tot 37 procent minder overlijdens in de eerste maand na ontslag.

In de regio Haaglanden start de eerste Transmurale Zorgbrug op 1 februari 2019. In de Transmurale Zorgbrug zitten het HagaZiekenhuis, Florence, HWW Zorg en de Vereniging Transmurale Zorg. Inmiddels zijn al meer dan veertig patiënten met de Zorgbrug naar huis gegaan en wordt deze binnenkort uitgebreid met meer afdelingen in het Hagaziekenhuis.

Meer informatie vindt u op de projectpagina van de Transmurale Zorgbrug.