Transmurale Zorgbrug

Met het deelproject Transmurale Zorgbrug zorgen we dat de wijkverpleegkundige kan helpen om de overgang van ziekenhuis naar huis zo soepel mogelijk te maken. Hiermee willen we de sterfte onder kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname terugbrengen met tenminste 30%. We laten een wijkverpleegkundige al in het ziekenhuis kennismaken met patiënt en mantelzorger. Zij bespreken onder meer de thuissituatie. Na ontslag van de patiënt komt de wijkverpleegkundige een aantal keer op huisbezoek. De zorg in het ziekenhuis en de zorg thuis sluiten zo beter op elkaar aan.

Status van de Transmurale Zorgbrug
In verschillende regio’s in Nederland zijn successen geboekt met de Transmurale Zorgbrug. De Haagse Transmurale Zorgbrug is op 1 februari 2019 gestart. Deze Haagse Zorgbrug is een samenwerkingsverband van het Hagaziekenhuis, Florence en HWW zorg. In de loop van 2019 wordt onderzocht hoe ook andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio zich kunnen aansluiten bij de Transmurale Zorgbrug.
Een eerste evaluatie van de zorgbrug (in de zomer van 2019) is terug te vinden in de Kennisbank.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Transmurale Zorgbrug? Of wilt u van gedachten wisselen over dit project? Neem gerust contact op met Willeke Glas.

Kennisbank over Vitaal Thuis