Stroomschema Transmurale Zorgbrug

De projectgroep Transmurale Zorgbrug heeft een stroomschema gemaakt voor de nieuwe werkwijze. Dit stroomschema vindt u in de bijlage op deze pagina.