Evaluatie Pilot Zorgen voor Welzijn

Mensen die zich op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis melden, hebben niet altijd een probleem dat in het ziekenhuis opgelost kan worden. Iemand heeft bijvoorbeeld ernstige schulden. Of het gaat niet goed met de mantelzorger. Met Zorgen voor Welzijn bieden we op dat moment toch hulp: we verwijzen mensen door naar de welzijnsorganisatie. Met de welzijnsorganisatie zoekt een patiënt naar een passende oplossing.

We hebben onderzocht hoe dit werkt in de zomer van 2018. Hier hebben de afdeling Spoedeisende Hulp van het HMC en Xtra aan meegewerkt. De resultaten vindt u in bijgaande factsheet.