Patiëntreis kwetsbare oudere

Zorgbelang Zuid Holland en STZ hebben met interviews de patiëntreis van de kwetsbare oudere in kaart gebracht. In de bijlage vindt u het resultaat.