Uitkomsten focusgroep kwetsbare ouderen

Voor Gezond en Gelukkig in Den Haag en omstreken zijn in het najaar van 2018 focusgroepen gehouden. In de focusgroepen kwetsbare ouderen ging het om de vraag hoe we de zorg voor kwetsbare ouderen structureel kunnen verbeteren. Het ging daarbij specifiek om de wijken Loosduinen en Moerwijk. De uitkomsten zijn gebundeld in een factsheet, die u in de bijlage van dit bericht vindt.