Uitkomsten focusgroep kwetsbare ouderen

In de focusgroepen kwetsbare ouderen ging het om de vraag hoe we de zorg voor kwetsbare ouderen structureel kunnen verbeteren. Het ging daarbij specifiek om de wijken Loosduinen en Moerwijk. De uitkomsten zijn gebundeld in een factsheet, die u in de bijlage van dit bericht vindt.