Uitkomsten focusgroep GGZ

Voor Gezond en Gelukkig in Den Haag en omstreken zijn in het najaar van 2018 focusgroepen gehouden. In de focusgroep GGZ gingen we op zoek naar de grootste wensen en knelpunten van mensen met GGZ-problemen, hun omgeving en hun behandelaars. De uitkomsten zijn gebundeld in een factsheet, die u in de bijlage van dit bericht vindt.