Uitkomsten focusgroep GGZ

In het najaar van 2018 zijn focusgroepen gehouden. In de focusgroep GGZ gingen we op zoek naar de grootste wensen en knelpunten van mensen met GGZ-problemen, hun omgeving en hun behandelaars. De uitkomsten zijn gebundeld in een factsheet, die u in de bijlage van dit bericht vindt.