Thuis met dementie fase

Thuis met dementie fase

Kort na de diagnose kan het voor de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger moeilijk zijn om thuis de “draai” weer te vinden. Echter is het mogelijk om een goede kwaliteit van leven te ervaren ondanks het leven met dementie of de toenemende mantelzorgtaken.

Gezond blijven met dementie en achteruitgang remmen

Dementie is niet te genezen en ook is de achteruitgang  niet te stoppen. Echter kan een gezonde leefstijl wel zorgen dat de achteruitgang minder snel gaat. Daarnaast neemt de kwaliteit van leven toe wanneer iemand zich fit voelt. Op de preventie-fase pagina staat wat deze gezonde levensstijl inhoudt. Er zijn veel voorzieningen specifiek gericht op mensen met dementie. Zie ook www.geheugensteunpunt.nl.

 

De juiste zorg en ondersteuning inzetten

Dementiezorg kent vele vormen. De grote verbinder daarvan is de casemanager dementie. Sinds enkele jaren kampt regio Haaglanden met wachtlijsten voor casemanagement dementie. Diverse initiatieven hierin hebben in 2020 geleid tot een wachtlijst aanpak over 2 lijnen: De Taskforce Wachtlijst Casemanagement Dementie vanuit Zorgscala draagt zorg voor het verdelen van cliënten tussen wachtlijsten van verschillende organisaties. STZ project Casemanagement Dementie draagt zorg voor inzicht in verwijs/aanmeldproces voor casemanagement dementie en inzichten in inhoudelijke succesfactoren voor casemanagement dementie. Meer hierover is te lezen in de kennisbank: https://transmuralezorg.nl/kennisbank/project-casemanagement-dementie/ 

In februari 2021 organiseerde het Netwerk Dementie Haaglanden een netwerkbijeenkomst over het “Omgaan met de blijvende gevolgen van dementie”. Klik hier om deze netwerkbijeenkomst terug te kijken.

Mantelzorgparticipatie 

Samenwerken doe je niet alleen; de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger zijn de belangrijkste samenwerkingspartners. Dit lijkt zo logisch, echter vraagt het van een ieder heel wat vaardigheden om de juiste hulpvragen en doelstellingen in beeld te krijgen. Er zijn vele hulpmiddelen te gebruiken om de samenwerking tussen professionals en mensen met dementie en mantelzorgers te versterken. Deze zijn onder meer samengevat in de toolbox samen beslissen. https://transmuralezorg.nl/kennisbank/samen-beslissen-bij-dementie/ 

 

Communicatie met mensen met dementie

Het kan lastig zijn om de juiste manier te vinden om contact te maken met een persoon met dementie. Vooral wanneer iemand een vergevorderde dementie heeft of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van angst en achterdocht, kan het contact maken en communiceren als zorgverlener met iemand met dementie moeilijk zijn. Het Trimbos-instituut heeft met de Hogeschool Rotterdam en V&VN een handreiking voor communicatie met mensen met dementie ontwikkeld. Klik hier om de “Handreiking communicatie met mensen met dementie” te raadplegen.

 

Dementie en culturele diversiteit

Netwerk Dementie Haaglanden heeft de afgelopen jaren symposia georganiseerd over dementie en culturele diversiteit. De terugblikken zijn te vinden in de volgende links:

2019 https://transmuralezorg.nl/nieuws/symposium-dementie-en-culturele-diversiteit-een-terugblik-2/

2018 https://transmuralezorg.nl/nieuws/symposium-dementie-culturele-diversiteit/

 

Superdivers dementievriendelijk Den Haag

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/factsheet-superdivers-dementievriendelijk-den-haag/

 

Crisiszorg bij dementie

Er kan zich een crisis ontwikkelen bij een persoon met dementie of zijn/haar omgeving. Als gevolg daarvan kan een opname in het ziekenhuis of verpleeghuis noodzakelijk zijn. Over ziekenhuisbezoeken van mensen met dementie heeft Alzheimer Nederland een interessant onderzoek gedaan.

https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/resultaten-ziekenhuizen-en-dementie.pdf

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief