Overlijden en nazorg fase

Overlijden en nazorg fase

dementie. De oorzaak van overlijden kan direct terug te leiden zijn naar de dementie maar meeste overlijdt iemand met dementie aan de gevolgen van toenemende kwetsbaarheid waarmee de dementie en functieverlies samengaan.

Programma Palliatieve Zorg bevat veel informatie over de laatste levensfase.

Rouw en dementie

Tijdens het ziekteproces verandert de persoon met dementie. Hij/zij kan in gedrag en zelfs persoonlijkheid veranderen, afhankelijker worden en steeds meer regie verliezen op het leven. Dit geeft vaak verdriet bij de persoon zelf, en niet minder bij de naasten. De naasten van de persoon met dementie ervaren vaak al jaren rouw en zijn al jaren afscheid aan het nemen van “stukjes” van de persoon met dementie. Belangrijk is dat er aandacht is voor de rouwverwerking van naasten tijdens het leven van de persoon met dementie. Daarnaast moet er nazorg zijn voor de nabestaanden bij overlijden van de persoon met dementie. Jaren intensief zorgen voor en om kan een groot gat in het leven achterlaten. Het is mogelijk voor de casemanager dementie om nog 1 a 2 consulten te declareren voor overlijden zodat na het overlijden er nog ruimte is voor nazorg aan de nabestaanden. Ook als zorgverlener bouw je een band op met de persoon met dementie. Het leren kennen, een band opbouwen en vervolgens afscheid nemen van mensen met dementie hoort misschien bij het werk, maar kan desalniettemin grote impact op je hebben. Meer over rouwverwerking van nabestaanden en professionals in de richtlijn Rouw: www.pallialine.nl/rouw.

Dementie en Euthanasie

Waar levensbeëindiging altijd al een zwaar thema is, is dit nog eens extra het geval wanneer de persoon beperkt wilsbekwaam is. De trajecten voor levensbeëindiging bij dementie zijn lang en vragen zeer hoge zorgvuldigheid van alle betrokkenen. Meer dan eens wordt een euthanasiecasus bij dementie voor de rechter behandeld omdat er toch vraagtekens zijn over het al dan niet zorgvuldig uitvoeren van de euthanasie. In winter 2020 hebben Programma’s Dementie en Palliatieve zorg hier een netwerkbijeenkomst voor professionals over georganiseerd.

https://transmuralezorg.nl/nieuws/terugblik-netwerkbijeenkomst-over-dementie-euthanasie/

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief