Diagnose fase

Diagnose fase

De diagnose dementie is een zeer ingrijpende diagnose, enerzijds door het progressieve karakter van de ziekte, anderzijds doordat er geen genezing mogelijk is. De diagnose wordt in de basis door de huisarts gesteld. Bij aanvang van de diagnostiek verwijst de huisarts naar de casemanager dementie conform het uniform formulier. De huisarts kan zo nodig consultatie of verwijzing richting de specialist ouderengeneeskunde overwegen bij een complexe casus. In sommige gevallen is het noodzakelijk om de geheugenpoli van het ziekenhuis of de GGZ te consulteren of diagnostiek daar te laten plaatsvinden. Diagnostiek omvat zowel ziekte-diagnostiek (welk ziektebeeld veroorzaakt de symptomen) als zorg-diagnostiek (wat heeft deze persoon nodig om zo lang mogelijk, zo voor hem/haar waardevol mogelijk te blijven leven). Hierbij is pro-actieve zorgplanning essentieel.

diagnose schema

Regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie

Dementiediagnostiek vraagt om maatwerk en samenwerking. Na signaleren start de diagnostiek bij de huisarts. Wie, wat, waar en wanneer is beschreven in de Regionale Werkafspraken Diagnostiek bij Dementie. https://transmuralezorg.nl/kennisbank/regionale-werkafspraken-diagnostiek-bij-dementie/ 

Uniform formulier verwijzing casemanagement dementie

Wanneer het diagnostisch traject gestart wordt, kan er, in overleg met de persoon met (een vermoeden van) dementie en de mantelzorger, al een casemanager dementie van start gaan. Verwijzing gaat via het uniform formulier: https://transmuralezorg.nl/nieuws/uniforme-informatieoverdracht-van-diagnostiek-naar-begeleiding/

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief