Symposium Palliatieve zorg: Onbegrepen gedrag bij dementie

Op dinsdag 13 juni 2023 heeft het symposium ‘Palliatieve zorg: Onbegrepen gedrag bij dementie’ plaatsgevonden. Dit symposium is georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en het Netwerk Dementie Haaglanden. Tijdens het symposium hebben er vier workshops plaatsgevonden die ieder een ander aspect van onbegrepen gedrag bij dementie in de palliatieve fase behandelden.

Door te klikken op de titel van de workshop kan je meer lezen over de inhoud van de presentaties.

Workshop A: Let’s talk about seks gegeven door Karel Kamperman, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, sociaal geriater en opleider

Workshop B: Delier, angst en onrust in de palliatieve fase gegeven door Marijke Tonino, Arts symptoombestrijding en palliatieve geneeskunde, Arts ouderengeneeskunde, Arts voor verstandelijk gehandicapten

Workshop C: Probleemgedrag bij dementie gegeven door Norbert Kemp, specialist ouderengeneeskunde, Kaderarts Psychogeriatrie, Eerste Geneeskundige, Geneesheer & Marjori Damen, Gezondheidszorgpsycholoog

Workshop D: Gedragsproblemen voortkomend uit dementie: agressief gedrag gegeven door Iris Veira, Ambulant verpleegkundige & Coby van Duivenbode, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl