Meerjarenbeleidsplan Netwerk Dementie Haaglanden 2023-2025

Het Netwerk Dementie Haaglanden maakt onderdeel uit van Vereniging
Transmurale Zorg Den Haag en omgeving.Het netwerk heeft een eigen
programma-overleg met daarin vertegenwoordigers van alle aangesloten
netwerkleden.

Tijdens het programma-overleg wordt beleid bepaald m.b.t. de projecten
in het jaarplan, met als doel om de samenwerking en de kwaliteit van
dementiezorg in de regio te behouden en bevorderen.

Ten behoeve van dit doel is er een meerjarenbeleidsplan 2023 – 2025
opgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan beschrijft de missie, visie en ambities
die het Netwerk Dementie Haaglanden zichzelf stelt voor de komende drie jaar.
De ambities worden vertaald in concrete doelen voor de jaarplannen.

Het meerjarenbeleidsplan en de infographic (samenvatting) zijn via de
bijlagenbutton hieronder te downloaden.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl