Toetreding tot het Netwerk Dementie Haaglanden

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Netwerk Dementie Haaglanden en wenst u met uw organisatie hier een actieve bijdrage aan te leveren? Toetreding tot het netwerk verloopt via een vaste procedure. Onderstaand treft u deze procedure aan.

  1. Een geïnteresseerde zorg- of welzijnsorganisatie uit de regio Haaglanden meldt zich bij de netwerkcoördinator/programmaleider van het netwerk. Klik hier voor de contactgegevens van de programmaleider van het netwerk;
  2. De netwerkcoördinator/programmaleider maakt een afspraak met de betrokkenen van de zorg- of welzijnsorganisatie voor een kennismakingsgesprek;
  3. Mocht de zorg- of welzijnsorganisatie na het kennismakingsgesprek positief gestemd zijn over deelname aan het netwerk, dan dient zij een schriftelijk verzoek tot toetreding (Inclusief benodigde documenten) in bij de netwerkcoördinator/programmaleider van het netwerk;
  4. De netwerkcoördinator/programmaleider bespreekt het schriftelijk verzoek tot toetreding en beoordeelt of de zorg- of welzijnsorganisatie voldoet aan de gestelde criteria voor toetreding;
  5. De netwerkcoördinator/programmaleider informeert de zorg- of welzijnsorganisatie over het besluit tot toetreding. Als de organisatie wordt toegelaten, volgt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de bestuurder van de zorg- of welzijnsorganisatie en de bestuurder van Vereniging Transmurale Zorg*.

* Vereniging Transmurale Zorg behoudt zich het recht voor om de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen indien een organisatie niet aan de beschreven inspanningsverplichtingen voldoet.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl