Regionale Werkafspraken Diagnostiek bij Dementie 2022

Dementiediagnostiek vraagt om maatwerk en samenwerking. Daarom zijn er Regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie gemaakt. Deze werkafspraken brengen in beeld welke professional welke taken en verantwoordelijkheden heeft. De voormalige regionale werkafspraken dateren uit 2020 en bleken aan actualisatie toe te zijn. Daarom hebben regionale huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ziekenhuizen, VVT instellingen en GGZ organisaties zich de afgelopen maanden ingespannen om deze werkafspraken te herzien. In de bijlage zijn de werkafspraken te raadplegen.

Maatwerk

De diagnose dementie is een ingrijpende diagnose, niet in de laatste plaats omdat er (nog) geen behandeling mogelijk is en dementie een progressief beeld kent van achteruitgang. Of diagnostiek van meerwaarde is, is afhankelijk van vele factoren en dient zorgvuldig bepaald te worden door een professional. Echter, wanneer een persoon met (het vermoeden van) dementie gediagnosticeerd wordt, is het vaak ook mogelijk om meer zorg en ondersteuning in te zetten om de persoon met dementie en de naasten zo veel mogelijk kwaliteit van leven te laten behouden.

Samenwerking

Zo  mogelijk vindt de diagnostiek bij de persoon met dementie thuis plaats. De huisarts is de eerste schakel in de diagnostiek en kan conform de NHG Standaard Dementie vaak de diagnostiek zelf verrichten, ondersteund door de POH ouderen. Uitsluitend  in geval van complexe dementievraagstukken consulteert of verwijst  de huisarts naar de specialist ouderengeneeskunde in de 1e lijn, de geheugenpoli van het algemeen ziekenhuis of, in geval van ernstige gedragsproblematiek en/of psychiatrisch beeld met dementie naar de afdeling Diagnostiek van de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).

Ziekte- en zorgdiagnostiek

Conform de zorgstandaard dementie (2020), aanbeveling 8, dient diagnostiek zowel ziektediagnostiek (het vaststellen of uitsluiten van dementie) als zorgdiagnostiek (het bepalen van zorg- en ondersteuningsbehoefte) te omvatten. Casemanagement dementie start bij aanvang van het diagnostisch traject (aanbeveling 3), de huisarts verwijst daarom bij aanvang van de diagnostiek al naar casemanagement dementie, tenzij de persoon met (een vermoeden van) dementie en/of zijn/haar mantelzorgers dat (nog) niet willen.

De Regionale Werkafspraken Diagnostiek bij Dementie zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen:

  • HagaZiekenhuis
  • Haaglanden Medisch Centrum
  • Florence
  • HWW
  • WZH
  • Hadoks
  • SHG Groep
  • GGZ Parnassia
  • GGZ Rivierduinen

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl