Kwaliteitskader en zelfevaluatie palliatieve zorg

Kwaliteitskader
Iedere burger dient vanaf 2020 verzekerd te zijn van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, het juiste moment en door de juiste zorgverlener, zo stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om te verduidelijken wat hieronder wordt verstaan, is IKNL en Palliactief in 2015 gestart met de ontwikkeling van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering. Het Kwaliteitskader is in 2017 verschenen en geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Zorg die is gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische en sociale, en zorg op het gebied van zingeving.

Zelfevaluatie
Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Om de kwaliteit inzichtelijk te maken en waar nodig te verbeteren, kunnen organisaties deelnemen aan kwaliteitsprojecten, audits, externe accreditatieprogramma’s en gebruikmaken van meetinstrumenten. Het is vanaf nu mogelijk om de zelfevaluatie palliatieve zorg, gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, uit te voeren. Voortdurende evaluatie en verbetering van zorg zijn principes van kwaliteitsmanagement.

Het doel van de zelfevaluatie is inzichtelijk te maken waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Op basis van een objectieve blik kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gegeven voor gestructureerde verbetering van de palliatieve zorg. De zelfevaluatie nodigt uit om inzicht te krijgen in het niveau van de zorg, het beleid en in het kwaliteitsverbeterings- en borgingsproces (PDCA-cyclus). Het is geen kwaliteitskeurmerk of accreditatieprogramma.

De zelfevaluatie is bedoeld voor zorgorganisaties die samenwerken binnen een Netwerk Palliatieve Zorg en die hun zorg willen verbeteren door kritisch te kijken naar de kwaliteit en organisatie van hun palliatieve zorg.

U treft het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, Meetinstrumenten in de palliatieve zorg, de factsheet Essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de factsheet over de zelfevaluatie palliatieve zorg aan als bijlagen.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de bijlagen of neem contact op met Sven Zeilstra.