Kwaliteitskader palliatieve zorg

Iedere burger dient vanaf 2020 verzekerd te zijn van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, het juiste moment en door de juiste zorgverlener, zo stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om te verduidelijken wat hieronder wordt verstaan, is IKNL en Palliactief in 2015 gestart met de ontwikkeling van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering.

U treft het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, Meetinstrumenten in de palliatieve zorg, de factsheet Essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de factsheet over de zelfevaluatie palliatieve zorg aan als bijlagen.