Transmurale palliatieve zorg (Overdracht 2e > 1e lijn)

Palliatieve zorg is zorg op maat, die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg. Dit multidisciplinaire karakter vraagt om onderlinge afstemming, uitwisseling van kennis en samenwerking tussen medewerkers vanuit verschillende organisaties. We noemen dit transmurale zorg.

Om de overdracht van palliatief terminale patiënten van het ziekenhuis naar thuis of het hospice te verbeteren, is er in 2022 een project gestart. Het initiatief om dit project te starten, is genomen nadat de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden meerdere signalen ontving over een niet goed lopende overdracht van palliatief terminale patiënten vanuit het ziekenhuis naar thuis.

In dit project verkennen we met elkaar hoe de overdracht nu verloopt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het uiteindelijke doel is een goede overdracht die bijdraagt aan kwalitatief goede palliatieve zorg, welke aansluit op de wensen en behoeften van palliatieve patiënten en naasten.

Naar verwachting kunnen wij u in 2023 verder informeren over dit project.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl