Regiobeeld palliatieve zorg Haaglanden

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden werd steeds vaker de vraag gesteld: ‘Hoeveel mensen hebben behoefte aan palliatieve zorg in de regio én hoeveel maken er daadwerkelijk gebruik van?’. Om een beeld te vormen van de huidige palliatieve zorgvraag en het zorggebruik in de regio, is LUMC Campus Den Haag gevraagd om een regiobeeld te vormen. Het regiobeeld geeft een overzicht weer van de belangrijkste data: de zorgvraag, het zorgaanbod, het zorggebruik, zorguitgaven en demografische kenmerken. Het regiobeeld kan helpen om gezamenlijk richting te geven aan noodzakelijke activiteiten die het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden uitvoert.

Het regiobeeld is opgebouwd aan de hand van zeven vragen:

  1. Wat zijn demografische kenmerken van de niet-acuut overleden ten opzichte van de gehele populatie in de regio Haaglanden?
  2. Hoe is de leeftijdsverdeling van de niet-acuut overleden?
  3. Hoe is de onderverdeling van de niet-acuut overleden per doodsoorzaak?
  4. Op welke plaats zijn de niet-acuut overleden komen te overlijden?
  5. Welk percentage van de niet-acuut overledenen hebben een vorm van palliatieve zorg ontvangen vanuit de medisch specialistische zorg en wanneer wordt hiermee gestart?
  6. Welk percentage van de niet-acuut overleden heeft gebruik gemaakt van wijkverpleging, ziekenvervoer of de SEH in het jaar van overlijden en de twee jaar daarvoor?
  7. Wat zijn de gemiddelde zorguitgaven (in euro’s) voor het overlijden van de niet-acuut overleden personen?

Opvallende cijfers, zoals dat ±50% van de niet-acuut overleden personen in het laatste levensjaar nog op de SEH belandt, zijn terug te vinden in het regiobeeld. U treft het regiobeeld palliatieve zorg Haaglanden aan als bijlage in dit bericht.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl