Huisbezoeken in de palliatieve fase

De regionale Richtlijn Huisbezoeken in de palliatieve fase en de patiëntenfolder zijn in 2023 herzien. In de richtlijn staan de regionale afspraken over de huisbezoeken voor zorgverleners en verantwoording. Wij wensen dat deze richtlijn bijdraagt aan een goed gebruik van de huisbezoeken in de palliatieve fase en daarmee aan een betere zorg voor de palliatieve patiënt en diens naasten.

Het doel van huisbezoeken in de palliatieve fase is: het bieden van ondersteuning en continuïteit van zorg door een gespecialiseerd verpleegkundige aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De huisbezoeken hebben een preventief karakter en zijn bedoeld voor mensen die (nog) geen indicatie voor gespecialiseerd verpleegkundige zorg hebben (gehad).

Voor de volledige richtlijn en de digitale versie van de patiëntenfolder verwijzen we naar de kennisbank.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Saba Anwar.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl