Richtlijn en patiëntenfolder over huisbezoeken in de palliatieve fase

De laatste herziening heeft plaatsgevonden in 2015. Daarom hebben tussen september 2022 en mei 2023 meerdere werkgroepen plaatsgevonden om de regionale richtlijn en de patiëntenfolder over huisbezoeken in de palliatieve fase te herzien. In de richtlijn staan de regionale afspraken over de huisbezoeken voor zorgverleners en verantwoording. Wij wensen dat deze richtlijn bijdraagt aan een goed gebruik van de huisbezoeken in de palliatieve fase en daarmee aan een betere zorg voor de palliatieve patiënt en diens naasten.

Het doel van huisbezoeken in de palliatieve fase is: het bieden van ondersteuning en continuïteit van zorg door een gespecialiseerd verpleegkundige aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De huisbezoeken hebben een preventief karakter en zijn bedoeld voor mensen die (nog) geen indicatie voor gespecialiseerd verpleegkundige zorg hebben (gehad).

De inhoud van de richtlijn is als volgt:

  • In Hoofdstuk 1 worden de praktische uitwerking van de huisbezoeken beschreven en regionale afspraken over de huisbezoeken in de palliatieve fase, zoals deze zijn gemaakt door de werkgroep.
  • In Hoofdstuk 2 staan de kwaliteitscriteria (randvoorwaarden) beschreven waaraan gespecialiseerd verpleegkundigen moeten voldoen om huisbezoeken te mogen doen. Ook vindt u hier de criteria waaraan instellingen moeten voldoen om vermeld te worden in de patiëntenfolder. Daarnaast zijn de voorwaarden van de Financiering rondom huisbezoeken genoemd.
  • In Hoofdstuk 3 vindt u de werkwijze en afspraken van de huisbezoeken.

Op basis van deze richtlijn is een patiëntenfolder over de huisbezoeken uitgebracht. In de folder staat kort beschreven:

  • Bij welke vragen en problemen huisbezoeken zinvol kunnen zijn voor patiënten en hun naasten, en wat zij kunnen verwachten van het huisbezoek;
  • Door wie patiënten kunnen worden aangemeld voor huisbezoeken;
  • Welke zorgorganisaties in de regio deze zorg bieden;
  • Het maximaal aantal bezoeken;
  • Kosten.

Veel dank gaat uit naar de leden van de regionale werkgroep.

De patiëntenfolder is vanaf juli 2023 gratis aan te vragen via info@transmuralezorg.nl.

U treft de volledige richtlijn en een digitale versie van de patiëntenfolder aan als bijlage onderaan dit bericht.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl