Informatiegids palliatieve zorg voor patiënten en naasten

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden beoogt dat patiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten goed geïnformeerd worden over de palliatieve zorg en de verschillende zorgmogelijkheden in de regio. Zorgverleners uit de regio Haaglanden kunnen daarom informatiegidsen aanvragen bij Vereniging Transmurale Zorg, welke zij mee kunnen geven aan hun patiënten en naasten. De informatiegids is in juni 2023 herzien.

De informatiegids zijn gratis aan te vragen via info@transmuralezorg.nl. In de kennisbank treft u de informatiegids aan in digitale versie.


Voorlichtingsmateriaal voor mensen met een migratieachtergrond
Daarnaast willen wij u graag wijzen op voorlichtingsmateriaal voor mensen met een migratieachtergrond. In de kennisbank treft u meer informatie over voorlichtingsfilms voor patiënten, familie en zorgverleners. Deze voorlichtingsfilms zijn ontwikkeld door Pharos om in gesprek te kunnen gaan over de laatste levensfase.