Voorlichtingsfilms: In gesprek over leven en dood

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Mensen met een migratieachtergrond maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen en onderliggende waarden van deze groep mensen. Artsen en andere zorgverleners voelen zich onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase.

Pharos heeft het project “In gesprek over leven een dood” afgerond. Doel van het project was om samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie te versterken van mensen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg.

Het is een van de vijftien gehonoreerde projecten van het ZonMw-programma “Palliantie. Meer dan zorg”. Bijzonder aan het project van Pharos was dat voor het eerst onderzoek is gedaan onder een brede doelgroep van mensen met een migratieachtergrond: van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Dat geldt ook voor de brede samenwerking met partners: zowel sleutelorganisaties in de voorlichting aan migrantengroepen als vertegenwoordigers van opleidingen en professionals in de praktijk.

De voorlichtingsfilms van “In gesprek over leven en dood” zijn op verschillende manieren te gebruiken:

  1. In een voorlichtingsbijeenkomst;
  2. Zorgverleners kunnen een patiënt aanraden naar de films te kijken. In een volgend consult kunnen zij daar dan op terugkomen;
  3. Zorgverlener en patiënt kijken samen, als opener voor het gesprek.

Download hier de brochure Lessen uit gesprekken over leven en dood.

Klik hier voor de voorlichtingsfilms van “In gesprek over leven en dood”.