Informatiemap palliatieve zorg voor patiënten en naasten

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden beoogt dat patiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten goed geïnformeerd worden over de palliatieve zorg en de verschillende zorgmogelijkheden in de regio. Zorgverleners uit de regio Haaglanden kunnen daarom informatiemappen aanvragen bij Stichting Transmurale Zorg, welke zij mee kunnen geven aan hun patiënten en naasten.

De informatiemappen zijn gratis aan te vragen via info@transmuralezorg.nl.

In de bijlagen treft u een deel van de folders uit de informatiemap aan in digitale versie.