Informatiegids palliatieve zorg voor patiënten en naasten

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden beoogt dat patiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten goed geïnformeerd worden over de palliatieve zorg en de verschillende zorgmogelijkheden in de regio. Zorgverleners uit de regio Haaglanden kunnen daarom informatiegidsen aanvragen bij Vereniging Transmurale Zorg, welke zij mee kunnen geven aan hun patiënten en naasten.

De informatiegidsen zijn vanaf januari 2023 gratis aan te vragen via info@transmuralezorg.nl.

In de bijlagen vindt u de digitale versie.