Toetreding tot het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en wenst u met uw organisatie hier een actieve bijdrage aan te leveren? Toetreding tot het netwerk verloopt via een vaste procedure. Onderstaand treft u deze procedure aan.

  1. Een geïnteresseerd zorg- of welzijnsorganisatie uit de regio Haaglanden bepaalt of zij kan voldoen aan de geldende deelnemerscriteria.
  2. Een geïnteresseerde zorg- of welzijnsorganisatie uit de regio Haaglanden meldt zich bij de Programmaleider van het Programma.
  3. De Programmaleider maakt een afspraak met de betrokkenen van de zorg- of welzijnsorganisatie voor een kennismakingsgesprek.
  4. Mocht de zorg- of welzijnsorganisatie na het kennismakingsgesprek positief gestemd zijn over deelname aan het netwerk, dan dient zij een schriftelijk verzoek tot toetreding in bij de Programmaleider van het Programma. Daarbij worden documenten overlegd, welke onderbouwen dat aan de deelnemerscriteria voldaan wordt.
  5. De Programmaleider bespreekt het schriftelijk verzoek tot toetreding en de benodigde documenten met de directeur van VTZ en beoordeelt of de zorg- of welzijnsorganisatie voldoet aan de gestelde deelnemerscriteria.
  6. De Programmaleider informeert de zorg- of welzijnsorganisatie over het besluit tot toetreding. Als de organisatie wordt toegelaten, volgt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de bestuurder van de zorg- of welzijnsorganisatie en de directeur van Vereniging Transmurale Zorg. De zorg- of welzijnsorganisatie ontvangt na toetreding een factuur voor de contributie van het desbetreffende kalenderjaar.