Toetreding tot het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en wenst u met uw organisatie hier een actieve bijdrage aan te leveren? Toetreding tot het netwerk verloopt via een vaste procedure. Onderstaand treft u deze procedure aan.

  1. Een geïnteresseerde zorg- of welzijnsorganisatie uit de regio Haaglanden meldt zich bij de netwerkcoördinator/programmaleider van het netwerk. Klik hier voor de contactgegevens van de programmaleider van het netwerk;
  2. De netwerkcoördinator/programmaleider maakt een afspraak met de betrokkenen van de zorg- of welzijnsorganisatie voor een kennismakingsgesprek;
  3. Mocht de zorg- of welzijnsorganisatie na het kennismakingsgesprek positief gestemd zijn over deelname aan het netwerk, dan dient zij een schriftelijk verzoek tot toetreding (Inclusief benodigde documenten) in bij de netwerkcoördinator/programmaleider van het netwerk;
  4. De netwerkcoördinator/programmaleider bespreekt het schriftelijk verzoek tot toetreding en beoordeelt of de zorg- of welzijnsorganisatie voldoet aan de gestelde criteria voor toetreding;
  5. De netwerkcoördinator/programmaleider informeert de zorg- of welzijnsorganisatie over het besluit tot toetreding. Als de organisatie wordt toegelaten, volgt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de bestuurder van de zorg- of welzijnsorganisatie en de bestuurder van Stichting Transmurale Zorg*.

* Stichting Transmurale Zorg behoudt zich het recht voor om de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen indien een organisatie niet aan de beschreven inspanningsverplichtingen voldoet.