Deskundigheidsbevordering

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden werkt actief aan het vergroten van expertise op het gebied van palliatieve zorg in de regio Haaglanden. We zetten in op scholing en de verspreiding van vakliteratuur.

Scholing
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden verzorgt samen met collega-netwerken Zuid-Holland Noord en Delft-Westland-Oostland nascholing op het gebied van palliatieve zorg. We doen dit onder de vlag van opleidingsinstituut Educatie Zorgsector (van het Leids Universitair Medisch Centrum). Zowel deelnemers als docenten zijn afkomstig uit de netwerken. We bieden de volgende nascholingsprogramma’s aan:

 • Basisnascholing voor verpleegkundigen – drie keer per jaar
 • Masterclass voor verpleegkundigen – vier keer per jaar
 • De week van de vraag. Hoe stel je de juiste vraag aan patiënt en naasten? – één keer per jaar

Een overzicht van de verschillende nascholingsprogramma’s vindt u op de website van het LUMC of in onze agenda.

Casuïstiekbesprekingen
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden organiseert samen met de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden – DWO interactieve casuïstiekbesprekingen. Tijdens deze casuïstiekbesprekingen brengen hulpverleners onderwerpen, vragen en casuïstiek in. Met intervisie en discussie bespreken we onderwerpen als pijn, misselijkheid, dyspneu, wilsbeschikking en culturele verschillen op basis van de laatste palliatieve richtlijnen. Het doel van de casuïstiekbesprekingen is kennis delen, kennis overdragen en kennismaken.

Symposium
Jaarlijks wordt er door het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden een symposium georganiseerd met betrekking tot de palliatieve zorg. Tijdens dit symposium is er ruimte voor inhoudelijke verdieping en de mogelijkheid tot netwerken. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst van 2019, de bijeenkomst van 2020 en de bijeenkomst van 2021 centraal stonden, zijn:

 • Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland, van papier naar praktijk;
 • Palliatieve zorg: Dilemma’s bij dementie;
 • Hoe zorgen we voor alle mensen bij hun levenseinde? Ook als ze ‘anders’ zijn?;
 • Palliatieve zorg en karakter- en gedragsveranderingen ten gevolge van somatische factoren;
 • Proactieve zorgplanning;
 • Digitaal nalatenschap;
 • Palliatieve zorg ten tijde van crisis (COVID-19);
 • Misselijkheid in de terminale fase;
 • Wat vertellen we de kinderen?

Palliatieve cafés
Een aantal keer per jaar organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden, in samenwerking met netwerkpartners, zogenoemde palliatieve cafés. Tijdens de cafés wisselen zorgprofessionals en vrijwilligers onderling kennis en ervaringen uit. Presentaties van de bijeenkomsten zijn te vinden in de kennisbank. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten van 2019 centraal stonden, zijn:

 • Palliatieve zorg en de mogelijkheden van de Transvaal apotheek;
 • COPD/Astma en palliatieve zorg;
 • Rituelen rondom overlijden.

In 2020 en 2021 hebben geen palliatieve cafés plaatsgevonden als gevolg van het coronavirus.

Onderwerpen die in 2022 centraal zullen staan, zijn:

 • Oog voor naasten en warme overdracht;
 • Kanker in het gezin.

Netwerkbijeenkomsten
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden organiseert jaarlijkse verschillende netwerkbijeenkomsten. Deze netwerkbijeenkomsten worden gebaseerd op behoeften die er bestaan bij zorgprofessionals uit de regio. Zo is er in 2019 een bijeenkomst over de zelfevaluatie palliatieve zorg en in 2020 een bijeenkomst over dementie en euthanasie gehouden.

Verspreiding vakliteratuur
Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden verspreidt in de regio Haaglanden diverse vakbladen, zoals de jaarlijkse uitgave van het tijdschrift Pal voor u. Ook stellen we informatiemappen beschikbaar. Hierin vindt u foldermateriaal van de verschillende organisaties en activiteiten in de regio op het gebied van palliatieve zorg. De informatiemap is aan te vragen via info@transmuralezorg.nl.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de deskundigheidsbevordering? Bekijk de agenda of neem contact op met Sven Zeilstra.