Deskundigheidsbevordering

Stichting Transmurale Zorg en andere zorgpartijen werken actief aan het vergroten van expertise op het gebied van palliatieve zorg in de regio Haaglanden. We zetten in op scholing en de verspreiding van vakliteratuur.

Scholing
Stichting Transmurale Zorg verzorgt samen met collega-netwerken Zuid-Holland Noord en Delft-Westland-Oostland nascholing op het gebied van palliatieve zorg. We doen dit onder de vlag van opleidingsinstituut Educatie Zorgsector (van het Leids Universitair Medisch Centrum). Zowel deelnemers als docenten zijn afkomstig uit de netwerken. We bieden de volgende nascholingsprogramma’s aan:

  • Basisnascholing voor verpleegkundigen – drie keer per jaar.
  • Gevorderden nascholing voor verpleegkundigen – één keer per jaar.
  • Nascholing voor verzorgenden – drie keer per jaar.
  • De week van de vraag. Hoe stel je de juiste vraag aan patiënt en naasten? – één keer per jaar.

Een overzicht van de verschillende nascholingsprogramma’s vindt u op de website van het LUMC.

Netwerkbijeenkomsten
Stichting Transmurale Zorg organiseert jaarlijkse verschillende netwerkbijeenkomsten. Deze netwerkbijeenkomsten worden gebaseerd op behoeften die er bestaan bij zorgprofessionals uit de regio. Zo zijn er in 2018 netwerkbijeenkomsten gehouden met betrekking tot het kwaliteitskader palliatieve zorg en goede voorbeelden in de palliatieve zorg

Verspreiding vakliteratuur
Stichting Transmurale Zorg verspreidt in de regio Haaglanden diverse vakbladen, zoals de jaarlijkse uitgave van het tijdschrift Pal voor U. Ook stellen we informatiemappen beschikbaar. Hierin vindt u foldermateriaal van de verschillende organisaties en activiteiten in de regio op het gebied van palliatieve zorg. De informatiemap is aan te vragen via info@transmuralezorg.nl.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de deskundigheidsbevordering? Neem gerust contact op met Sven Zeilstra.