Palliatieve Thuiszorg – PaTz-groepen

Een vlotte samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen is belangrijk voor goede palliatieve thuiszorg. Sinds 2010 worden daartoe lokale Palliatieve Thuiszorggroepen (zogenoemde PaTz-groepen) opgericht. Hulpverleners vinden elkaar voor kennis en deskundigheid.

PaTz-groepen: zichtbaar resultaat
Onderzoek van het VUmc en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg wijst uit dat hulpverleners verenigd in PaTz-groepen belangrijke resultaten boeken:

  • Ze identificeren welke palliatieve zorgbehoeften patiënten hebben.
  • Ze herkennen eerder dat een patiënt mogelijk binnen een half jaar of jaar zou kunnen overlijden.
  • Ze weten vaker wat de gewenste plaats van overlijden is.
  • Ze houden eerder rekening met het mogelijk overlijden van de patiënt.
  • Ze zetten eerder in op een behandeling gericht op palliatie.
  • Ze bespreken onderwerpen als levensverwachting, fysieke klachten, zingevingsproblemen en mogelijkheden van palliatieve zorg vaker met de patiënt.
  • Ze dragen eraan bij dat minder patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Uit onderzoek van het Nivel (2017) blijkt dat PaTz-groepen ook de samenwerking tussen hulpverleners bevorderen.

In regio Haaglanden zijn inmiddels twaalf PaTz-groepen actief.

Meer informatie
Wilt u meer weten over PaTz? Bekijk onderstaande animatie, neem een kijkje in de kennisbank of neem contact op met Sven Zeilstra.

Gerelateerde projecten